Žymos archyvas: Šventos Telemos Knygos

A Klasei priskiriamos knygos, kuriose negalima keisti netgi raidžių pavidalo; kitais žodžiais sakant, juose skelbiami Adepto žodžiai, kurių kritikuoti neleistina niekam, įskaitant ir patį Išorinį Ordino Vadą.

Liber B vel Magi

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adymbratio Kabbalae Aegyptorum sub figura VII KNYGA B arba Mago Numeris I A.·.A.·. Publikacija klasės A 00. Magas — vienas, Jo jėgos — dvi, Jo ginklai — keturi. Tai Septynios Netyrumo Dvasios, septyni blogio pesliai. Todėl visas menas ir amatas Mago, iš esmės melagingi kerai. Kaip gi Jam sunaikint Save … Toliau skaityti Liber B vel Magi

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adymbratio Kabbalae Aegyptorum sub figura VII KNYGA Laisvojo arba Lazurito Akmens, Egiptietiškos Kabbalos Metmenys s Numeris VII Laisvanoriškas vieno Laisvojo Adepto Išsilaisvinimas iš jo Adeptato. Tai yra Šventyklos Meistro Gymimo Žodžiai A.·.A.·. Publikacija klasės A Negimusiojo Prologas 1. Į mano vienatvę įeina… 2. Fleitos garsas iš prieblandinių šilų ant tolimųjų … Toliau skaityti Liber Liberi vel Lapidis Lazuli

Liber Porta Lucis

Liber Porta Lucis sub figura X KNYGA Šviesos Vartų Numeris X A.·.A.·. Publikacija klasės A   Aš regiu mažytę tamsią sferą, besisukančią begalinės erdvės bedugnėje. Tarp daugybės milžiniškų ji yra smulkiausia, tarp daugybės ryškių ji atrodo tamsia. Aš, kuris patyriau savyje visą milžinišką bei smulkiausią, visą ryškų ir tamsų, sumažinau savo neišreiškiamos didybės švytėjimą, išleidęs … Toliau skaityti Liber Porta Lucis

Liber Trigrammaton

Liber Trigrammaton sub Figura XXVII KNYGA Trigrammatono Numeris XXVII Trigramų Knyga apie DAO Permainas per Ying ir Jang A.·.A.·. Publikacija klasės A Štai yra Niekas trijose formose savo. Būdamas niekas, vienok užpildo visus daiktus. Pasireiškė švytėjimas Vienintėlio, kaip yda ir dėmė. Bet Silpnumas Motinos buvo jam pusiausvyra. Taip pat tyrumas buvo padalintas Galios, jėgos Demiurgo. … Toliau skaityti Liber Trigrammaton

Liber Cordis Cincti Serpente

Liber Cordis Cincti Serpente vel LXV sub figura אדני KNYGA Širdį Apsivijusios Gyvatės Numeris ADNY A.·.A.·. Publikacija klasės A I 1. Aš širdis ir štai gyvatė apsivijusi Aplink neregimą proto esmę. Prisikelk! O manoji gyvate! Dabar paslėpto švento ir neišreikštojo žiedo metas atėjo! Prisikelk! O mano gyvate visame žydėjimo puikume Ant negyvo Ozirio lavono, plūduriuojančio … Toliau skaityti Liber Cordis Cincti Serpente

Liber Stellae Rubeae

Liber Stellae Rubeae sub figura LXVI KNYGA Rubino Žvaigžės Numeris LXVI Slaptas Apopio Ritualas, Širdies IAO-OAI, kurį įteikė V.V.V.V.V. idant panaudoti vienu reikalu susijusiu su «Knyga Įstatymo» ir užrašyta su Numeriu LXVI A.·.A.·. Publikacija klasės A 1. Apep’is sudievina Asar’a. 2. Tepažadina džiugesį nuostabiosios mergelės, sūnau Nakties 3. Tai yra knyga pačio slapčiausio Rubininės Žvaigždės … Toliau skaityti Liber Stellae Rubeae

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figura XC KNYGA Tzaddi arba Hermetinis Kabliukas su Numeris XC A.·.A.·. Publikacija klasės A 0. Vardan Iniciacijos Viešpaties, Amen. 1. Aš sklandau ir puolu žemyn nelyg sakalas: mano milžiniški galingi sparnai-smaragdo spalvos. 3. Aš akmeniu atsitrenkiu į juodąją žemę; ir ji džiaugdamasi mano atėjimu,sužaliuoja. 3. Žemės Vaikai Džiūgaukit Džiūgaukite … Toliau skaityti Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus

Liber Cheth vel Vallum Abiegni

Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI KNYGA Cheth arba Kalno Abiegnus Numeris CLVI A.·.A.·. Publikacija klasės A 1. Štai Šventojo Graalio slėpinys. Tatai-šventas indas mūsų Valdovės Purpurinės Moters, Babalon, Bjaurasčių Motinos, Chaoso Nuotakos kuri apsižergusi mūsų Viešpatį Žvėrį. 2. Tu privalai išliet savąjį kraują, kas esti gyvenimas tavo, į auksinę jos paleistuvystės taurę. … Toliau skaityti Liber Cheth vel Vallum Abiegni

Liber AL vel Legis (Įstatymo Knyga)

Liber AL vel Legis sub figura CCXX (Įstatymo Knyga) KNYGA AL, arba Įstatymo KNYGA Numeris CCXX Tokia kokia XCIII= 418 įteikė ją DCLXVI AL (Liber Legis) Įstatymo Knyga Numeris XXXI Tokia kokia 93= AYWAZ= AYWASS= 418 įteikė ją ANKH-F-N-KHONSU Karališkąjam Žyniui Kuris Esąs 666 A.·.A.·. Publikacija klasės A I 1. Had! Manifestacija Nuit. 2. Dangaus … Toliau skaityti Liber AL vel Legis (Įstatymo Knyga)

Liber Arcanorvm

Liber Arcanorvm των Atv του Tahuti Qvas Vidit Asar in Amenti sub figvra CCXXXI Liber Carcerorvm των Qliphoth Cvm Suis Geniis addentvr Sigilla et Nomina Eorvm A.·.A.·. Publikacija klasės A (Ši knyga yra teisinga iki pat laipsnio Laisvojo Adepto V.V.V.V.V. 8°=3□.)