Visi įrašai, kuriuos paskelbė lit_editor

Chartija autonominio tarptautinio visuomeninio okultinio-religijotirinio žurnalo «Apokrifas» skyriaus įsteigimui lietuvių kalba

Ši Chartija išduota gavėjui, žinomam Fr. Vital vardu (https://facebook.com/profile.php?id=100008386620798, Vilniaus m.) — jis esąs oficialus okultinio- religijotirinio žurnalo «Apokrifas» atstovas Lietuvoje ir turi teisę atstovauti žurnalo lietuviškame sektoriuje, interesus, įskaitant: Savarankiškai (supažindinęs vyr. Redaktorių žurnalo ir pasikonsultavęs su juo) užpildyti lietuvišką skyrių originialia bei versta medžiaga; Dalyvauti sudarant ir pasirašant oficialus žurnalo pareiškimus; Ieškoti ir … Toliau skaityti Chartija autonominio tarptautinio visuomeninio okultinio-religijotirinio žurnalo «Apokrifas» skyriaus įsteigimui lietuvių kalba

Elias Otis interviu — žurnalui «Кудесник» («Kudesnik»)

http://koodesnik.su/ Antonas Bandurko (A.B.): Sveiki, Otis. Papasakokite apie savo leidinį. Fr. Nyarlathotep Otis (N.O.): Mūsų leidinys įsteigtas 2005-2006 metų žiemą. Tai netgi ne pirmas mano okultinio pobūdžio projektas: dar vienas šių metų jubiliejus — 20 metų sukaktis nuo pirmojo iš jų, filosofinio susirašinėjimo klubo «Kūrinija» išleidimo momento. Nors jis egzistavo vos porą metų, bet padėjo … Toliau skaityti Elias Otis interviu — žurnalui «Кудесник» («Kudesnik»)

Liber B vel Magi

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adymbratio Kabbalae Aegyptorum sub figura VII KNYGA B arba Mago Numeris I A.·.A.·. Publikacija klasės A 00. Magas — vienas, Jo jėgos — dvi, Jo ginklai — keturi. Tai Septynios Netyrumo Dvasios, septyni blogio pesliai. Todėl visas menas ir amatas Mago, iš esmės melagingi kerai. Kaip gi Jam sunaikint Save … Toliau skaityti Liber B vel Magi

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adymbratio Kabbalae Aegyptorum sub figura VII KNYGA Laisvojo arba Lazurito Akmens, Egiptietiškos Kabbalos Metmenys s Numeris VII Laisvanoriškas vieno Laisvojo Adepto Išsilaisvinimas iš jo Adeptato. Tai yra Šventyklos Meistro Gymimo Žodžiai A.·.A.·. Publikacija klasės A Negimusiojo Prologas 1. Į mano vienatvę įeina… 2. Fleitos garsas iš prieblandinių šilų ant tolimųjų … Toliau skaityti Liber Liberi vel Lapidis Lazuli

Liber Porta Lucis

Liber Porta Lucis sub figura X KNYGA Šviesos Vartų Numeris X A.·.A.·. Publikacija klasės A   Aš regiu mažytę tamsią sferą, besisukančią begalinės erdvės bedugnėje. Tarp daugybės milžiniškų ji yra smulkiausia, tarp daugybės ryškių ji atrodo tamsia. Aš, kuris patyriau savyje visą milžinišką bei smulkiausią, visą ryškų ir tamsų, sumažinau savo neišreiškiamos didybės švytėjimą, išleidęs … Toliau skaityti Liber Porta Lucis

Liber Trigrammaton

Liber Trigrammaton sub Figura XXVII KNYGA Trigrammatono Numeris XXVII Trigramų Knyga apie DAO Permainas per Ying ir Jang A.·.A.·. Publikacija klasės A Štai yra Niekas trijose formose savo. Būdamas niekas, vienok užpildo visus daiktus. Pasireiškė švytėjimas Vienintėlio, kaip yda ir dėmė. Bet Silpnumas Motinos buvo jam pusiausvyra. Taip pat tyrumas buvo padalintas Galios, jėgos Demiurgo. … Toliau skaityti Liber Trigrammaton

Liber Cordis Cincti Serpente

Liber Cordis Cincti Serpente vel LXV sub figura אדני KNYGA Širdį Apsivijusios Gyvatės Numeris ADNY A.·.A.·. Publikacija klasės A I 1. Aš širdis ir štai gyvatė apsivijusi Aplink neregimą proto esmę. Prisikelk! O manoji gyvate! Dabar paslėpto švento ir neišreikštojo žiedo metas atėjo! Prisikelk! O mano gyvate visame žydėjimo puikume Ant negyvo Ozirio lavono, plūduriuojančio … Toliau skaityti Liber Cordis Cincti Serpente

Liber Stellae Rubeae

Liber Stellae Rubeae sub figura LXVI KNYGA Rubino Žvaigžės Numeris LXVI Slaptas Apopio Ritualas, Širdies IAO-OAI, kurį įteikė V.V.V.V.V. idant panaudoti vienu reikalu susijusiu su «Knyga Įstatymo» ir užrašyta su Numeriu LXVI A.·.A.·. Publikacija klasės A 1. Apep’is sudievina Asar’a. 2. Tepažadina džiugesį nuostabiosios mergelės, sūnau Nakties 3. Tai yra knyga pačio slapčiausio Rubininės Žvaigždės … Toliau skaityti Liber Stellae Rubeae

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figura XC KNYGA Tzaddi arba Hermetinis Kabliukas su Numeris XC A.·.A.·. Publikacija klasės A 0. Vardan Iniciacijos Viešpaties, Amen. 1. Aš sklandau ir puolu žemyn nelyg sakalas: mano milžiniški galingi sparnai-smaragdo spalvos. 3. Aš akmeniu atsitrenkiu į juodąją žemę; ir ji džiaugdamasi mano atėjimu,sužaliuoja. 3. Žemės Vaikai Džiūgaukit Džiūgaukite … Toliau skaityti Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus

Liber Cheth vel Vallum Abiegni

Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI KNYGA Cheth arba Kalno Abiegnus Numeris CLVI A.·.A.·. Publikacija klasės A 1. Štai Šventojo Graalio slėpinys. Tatai-šventas indas mūsų Valdovės Purpurinės Moters, Babalon, Bjaurasčių Motinos, Chaoso Nuotakos kuri apsižergusi mūsų Viešpatį Žvėrį. 2. Tu privalai išliet savąjį kraują, kas esti gyvenimas tavo, į auksinę jos paleistuvystės taurę. … Toliau skaityti Liber Cheth vel Vallum Abiegni