Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus

lib90

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus

sub figura XC

KNYGA

Tzaddi arba Hermetinis Kabliukas su

Numeris XC

seal-AA

A.·.A.·.

Publikacija klasės A

0. Vardan Iniciacijos Viešpaties, Amen.

1. Aš sklandau ir puolu žemyn nelyg sakalas: mano milžiniški galingi sparnai-smaragdo spalvos.

3. Aš akmeniu atsitrenkiu į juodąją žemę; ir ji džiaugdamasi mano atėjimu,sužaliuoja.

3. Žemės Vaikai Džiūgaukit Džiūgaukite suvirš to, nesgi jūsų išgelbėjimas arti.

4. Liūdesiui atėjo galas; aš nunešiu jus į manąjį neišreiškiamą džiaugsmą.

5. Aš pabučiuosiu jus ir nunešiu jus i vestuves; aš iškelsiu iškilmes jums, laimės namuose.

6. Aš esu ne jūsų pasmerkimui ar pavergimui jūsų, atėjęs.

7. Aš nereikalauju jūsų išsukti nuo jūsų geidulingų kelių, nuo jūsų dykinėjimo, nuo jūsų paikystės.

8. Tačiau aš įkvėpiau džiaugsmą jūsų malonumams, ramybę jūsų nuovargiui, išmintį jūsų paikystei.

9. Visa ką jūs darote yra teisinga, jei teikia jums džiaugsmą tai.

10. Aš esu atėjęs prieš liūdesį, prieš išsekimą, prieš juos, siekiančius jus pavergt.

11. Aš įpilsiu jums apvalymo vyno, kuris suteiks jums palaimos tiek saulėlydžio tiek aušros metą.

12. Eikite su manim ir aš suteiksiu jums viską ko pageidaut galima ant žemės.

13. Kadangi aš suteikiu jums tai, palyginus su kuo Žemė ir jos džiaugsmai yra lyg šešėliai.

14. Jie pranyksta, o mano džiaugsmas išlieka iki pabaigos.

15. Aš slepiuosi po kauke: aš esu juodas ir siaubingas Dievas.

16. Su narsa įveikiančia baimę, jūs priartėsite prie manęs: tikėdamiesi kalavijo kirčio jūs paguldysite savo galvas ant manojo altoriaus.

17. Tačiau pirmasis meilės bučinys suspindės ant jūsų lūpų; ir visa tamsa ir siaubas persikeis į šviesą ir džiaugsmą.

18. Tik tie kas bijo, puls. Tie kas sulenkę savo nugaras, kaklus atstatė vergiškam jungui iki negali stovėti atsitiesę; juos aš niekinsiu.

19. Bet jūs, metusius iššūkį įstatymui; jūs kas nugalėjote meistriškumu ar jėga; jūs aš pasiimsiu su savimi, būtent jūs aš pasiimsiu su savim.

20. Aš reikalauju jūsų, kad aukotumėt nieko ant manojo altoriaus; aš esu Dievas kuris suteikia viską.

21. Šviesa, Gyvenimas, Meilė; Jėga, Fantazija, Ugnis; štai ką aš duodu jums: mano rankos apsčios šito.

22. Tame yra džiaugsmas sumanyme (pradžioje, pradėjime), tame yra džiaugsmas kelionėje; tame yra džiaugsmas tiksle.

23. Bet jei esate nuliūdę ar silpni, ar pykti, ar jaučiate diskomfortą, tai atminkite jog jūs prarandate auksinę giją, giją už kurios aš vedu jus į Eleusino giraitės širdį.

24. Mano mokiniai yra kilnūs ir gražūs, jie yra stiprūs bei greiti; jie eina savo keliais, lyg galingieji užkariautojai.

25. Silpnumas, drovumas, netobulumas, bailumas, menkumas, seilėtumas-jie yra mano priešai, ir aš pasirodžiau idant sunaikint juos.

26. O taip pat ir gailestį: galas žemės sirgimui. Piktžolių išrovimas su šaknimis: gėlių palaistymas.

27. O mano vaikai, jūs nuostabesni už gėles: jūs turite ne nuvyst šiame sezone.

28. Aš myliu jus, Aš norėčiau apšlakstyti jus dieviška nemirtingumo rasa.

29. Šis nemirtingumas nėra tuščios viltys dėl pomirtinio gyvenimo-aš siūlau jums malonės suvokimą.

30. Aš siūlau jums tai iškart, žemėje, iki to kol nuskambės skambutis, jūs būsite kartu su Manimi Buveinėse esančiose anapus Iširimo.

31. Taipogi aš suteikiu jums galią žemišką ir džiaugsmą žemišką; turtus, ir sveikatą, ir ilgus metus. Adoracija ir meilė bus po jūsų pėdomis ir apjuos jūsų širdis.

32. Vien tik jūsų lūpos gers puikųjį vyną-Jakho vyną; sykį jie susilauks dangiškojo bučinio nuo Nuostabiojo Dievo.

33. Aš atskleidžiu jums didįjį slėpinį. Jūs stovite tarp bedugnės aukščio ir bedugnės gylio.

34. Tiek ten ir ten laukia jūsų Kompanionas, ir šis Kompanionas esat jūs patys.

35. Jūs negalite turėti jokio kito Kompaniono.

36. Daugelis apsireiškė nešdami išmintį. Jie pasakė: «Ieškokite švytinčio Atvaizdo amžinai auksinėje vietoje ir sujunkite save su Juo».

37. Daugelis apsireiškė nešdami kvailystę. Jie pasakė: «Nusileiskite į niūriai švytintį pasaulį ir atsiduokite šiai Aklai Būtybei iš Gleivių».

38. Aš esu tas, kas anapus Išminties bei Kvailystės, aš ateinu ir sakau jums: « pasinaudokite visu tuo! Prisijunkite ir prie to, ir prie ano”!

39. Saugokitės, saugokitės, sakau aš, nepaleiskite vieno, iki siekiate kito!

40. Manieji adeptai stovi tiesiai; jųjų galva aukščiau dangaus, jųjų kojos žemiau pragaro.

41. Tačiau todėl jog vieną traukia Angelas, o kitą-Demonas, lai pirmasis sutvirtina žemąją jungtį, o kitas lai tvirčiau susijungs su aukštuoju.

42. Ir tuomet pusiausvyra taps tobula. Aš padėsiu savo mokiniams; ir juo ankščiau jie įgys šią pusiausvyros jėgą bei džiaugsmą, tuo greičiau aš palaikysiu juos.

43. Jie sulauks savo eilės, idant kalbėti nuo šio Neregimo Sosto; jų žodžiai nušvies pasaulius.

44. Jie taps didybės bei galybės meistrais; jie bus nuostabūs bei džiaugsmingi; jie apsirengs prašmatniai, kaip nugalėtojai; jie tvirtai stovės; karalystė jiems priklausys; taip, karalystė jiems priklausys.

Vardan Iniciacijos Viešpaties. Amen.