Liber Trigrammaton

lib27Liber Trigrammaton

sub Figura XXVII

KNYGA

Trigrammatono

Numeris XXVII

Trigramų Knyga apie DAO Permainas per Ying ir Jang

seal-AA

A.·.A.·.

Publikacija klasės A

Štai yra Niekas trijose formose savo. Būdamas niekas, vienok užpildo visus daiktus.

Pasireiškė švytėjimas Vienintėlio, kaip yda ir dėmė.

Bet Silpnumas Motinos buvo jam pusiausvyra.

Taip pat tyrumas buvo padalintas Galios, jėgos Demiurgo.

Ir Kryžius susiformavo Visatoje, kurios dar nebuvo.

Bet dabar Netobulumas manifestavosi, esantis virš nykstančio tobulumo.

Taip pat Moteris apsireiškė, ir uždengė Viršutinį Dangų savo žvaigždėtu kūnu.

Dabar pakilo titanas siaubingos galios; ir įtvirtino Dvasią slaptame rituale.

Ir Šventyklos Meistras subalansuodmas visus dalykus iškylo; jo stotas virš Dangaus ir žemiau Žemės ir Pragaro.

Prieš jį Broliai Kairės rankos Kelio, sumaišė simbolius. Jie paslėpė savo siaubą [šiame simbolyje]; nes iš tiesų jie buvo:

Meistras suliepsnojo lyg žvaigždė ir pastatė sargybinius Vandenų kiekvienoje Bedugnėje.

Taip pat kai kurie slaptieji paslėpė Tyrumo Šviesą savyje, apsaugodami ją nuo Persekiojimų.

Panašiai taip pat padarė ir kai kurie sūnūs su dukromis Hermio ir Afroditės, tik labiau atvirai.

Bet Priešas juos supainiojo. Jie apsimetė kad slepia Šviesą, tam kad išduoti ją ir profanuoti ją.

Dar kai kurios šventos vienuolės paslėpė slėpinį lyros dainose.

Dabar Siaubas Laikų iškraipė visus dalykus, užtemdindamas Tyrumą bjauriu dalyku, dalyku neįvardijamu.

Taip, ir štai atsirado jausminiai ant dangaus skliauto, kaip purvinos audros dėmės ant dangaus.

Ir Juodieji Broliai pakėlė savo galvas; taip, jie atsiskleidė be gėdos ir baimės.

Taip pat iškylo siela iš purvo ir silpnybės, ir sudarkė visą įstatymą Dao.

Tada tik buvo Dangus įsteigtas viešpatavimui; kadangi tik žemiausioje nuopolio pakopoje forma manifestuoja.

Taip pat Dangus pasireiškė aršia šviesa.

Ir švelnia šviesa.

Tada dangaus vandenys susirinko kartu,

Ir po pluta žemės pasislėpė šerdis liepsnos.

Apgaubė gaublį susirinkęs oro sluoksnis,

Ir žmogus pradėjo degti ugnis ant žemės.

Todėl to pabaiga yra liūdesys; vienok tame liūdesyje švyti žvaigždė šešiaspindė žvaigždė kurios šviesoje jie įžiūrės sugrįžimą į nesuterštą Buveinę, taip į Nesuterštą Buveinę.