Liber Stellae Rubeae

lib66

Liber Stellae Rubeae

sub figura LXVI

KNYGA

Rubino Žvaigžės

Numeris LXVI

Slaptas Apopio Ritualas, Širdies IAO-OAI,

kurį įteikė V.V.V.V.V. idant panaudoti vienu reikalu susijusiu

su «Knyga Įstatymo» ir užrašyta su Numeriu LXVI

seal-AA

A.·.A.·.

Publikacija klasės A

1. Apep’is sudievina Asar’a.

2. Tepažadina džiugesį nuostabiosios mergelės, sūnau Nakties

3. Tai yra knyga pačio slapčiausio Rubininės Žvaigždės kulto. Neduokite jos niekam, išskyrus tuos, kurie esą begėdžiai tiek žodžiuose, tiek ir darbuose.

4. Ne žmogus supras šiuos rašmenis – tai yra pernelyg subtilu žmonių vaikams.

5. Jeigu Rubininė Žvaigždė liejo savo kraują ant tavęs; jeigu per mėnulio sezoną tu invokavai su Iod ir Pe, tada gali dalyvauti šiame, slapčiausiame iš slaptųjų sakramente.

6. Vienas tegul instruktuoja kita, nepergyvendami dėl to ką galvoja žmonės.

7. Centre lai būna gražusis altorius, atsigulęs ant juodo akmens.

8. To altoriaus galvūgalyje-auksas ir žalumoje-du vienodi Meistro atvaizdai.

9. Per vidurį – taurė žaliojo vyno.

10. Apačioje-Rubininė Žvaigždė.

11. Tebūnie altorius visiškai nuogas.

12. Visų pirma-ritualas Liepsnojančios Žvaigždės.

13. Po to-ritualas Antspaudo.

14. Po jo-OAI šlovinimo giesmė.

Mu pa telai

Tu wa melai

a, a, a.

Tu fu tulu!

Tu fu tulu

Pa, Sa, Ga.

Qwi Mu telai

Ya Pa melail

u, u, u.

Se gu melai;

Pe fu telai,

Fu tu lu.

O chi balae

Wa pa malae: —

Ut! Ut! Ut!

Ge; fu latrai,

Le fu malai

Kut! Hut! Nut!

Al OAI

Rel moai

Ti — Ti — Ti!

Wa la pelai

Tu fu latai

Wi, Ni, Bi.

15. Ir sužadink ratus penkiomis žaizdomis ir penkiomis žaizdomis.

16. Po to pažadink ratus dviem ir trimis per vidurį; Pažadink taip pat W ir V, Q ir R, U ir T, o taipogi S.

17. Po to penkta ir šeštą.

18. Ir priešais meistrą altorius turi būti smilkomas bedūmiais smilkalais.

19. Kas turi būti atmesta, tebūnie atmesta; ką reikia paminti, tebūnie paminta; ką privalu apspjaudyti, tebūnie apspjaudyta.

20. Ir lai vis tai sudegs išoriniame ugnyje.

22. Po to mesitras vėl prabils, ištardamas švelnius žodžius, kokius tik panorės, ir su muzika, ir kitais tegul įves Auką ir prives prie altoriaus.

23. Ir lai nužudys vaiką ant altoriaus, ir kraujas aplies altorių rožių aromatais.

24. Po to tegul akivaizdon stos meistras taip kaip jam priklauso stot-visoje šlovėje Savo.

24. Lai atsigula jis ant altoriaus ir prikelia jį gyvenimui bei mirčiai.

25. (kadangi taip mes slepiame tą gyvenimą kuris už ribos.)

26. Tebūna šventykloje tamsu: tegul liepsnoja tik altoriaus ugnis ir altoriaus šviestuvas.

27. Tegul meistras įžiebs ant altoriaus didžią, visarijančią liepsną.

28. Tegul plaka altorių botagu, kad sruventu kraujas.

29. Ir padaro kad ant jo sužydėtų rožės.

30. Užbaigimui tegul atnašauja Gausią Auką, tąją pačią akimirka, kuomet Dievas liežuviu savo surinks liepsną nuo altoriaus.

31. Visa tai atlik tiksliai, puoselėdamas laiką.

32. Ir Mylimasis bus su Tavimi.

33. Neatskleisk niekam vidinės šio ritualo esmės: aš tam ir apvilkau jį į simbolius kad jis būtų nesuprantamas.

34. Aš, atvėręs šias apeigas esu IAO ir OAI Tiesus ir Atvirkščias.

35. Ir šie simboliai panašus į mane patį.

36. Skraite gi šio veiksmo vadina Gėda (Sarmata), tačiau už jos slypi Šlovė.

37. Šiltu krauju nuraminsi tu širdį slaptojo akmens. Tu pagaminsi subtilų nuovirą palaimos, ir Sergėtojai išgers jį.

38. Aš, Gyvatė Apophis, esu širdis IAO. Izidė stos prieš Asarą, o aš esu per vidurį.

39. Žynė gi tegul suieško kitą altorių ir atlieka ant jo mano ritualus.

40. Nebus nei himnų, nei ditirambų vardan mano šlovės ir vardan šių apeigų šlovės, kadangi jis visas yra už ribos.

41. Tu turi būt tvirtai įsitikinęs tuo, jog altorius stabilus.

42. Šiuose apeigose tu turi dirbti vienas.

43. Aš įteiksiu tau ir kitą, skirtą džiaugsmui daugelio.

44. Visų pirma privalu duoti tvirtą Priesaiką, iškart kai pakelsi altorių nuo žemės juodos.

45. Tau žinomais žodžiais.

46. Kadangi aš taip pat prisiekiu tau kūnu mano ir siela, kad neatsiskirs per amžius: aš būsiu tavyje susivijęs žiedais ir pasiruošęs šuoliui.

47. Aš duosiu tau karalystes žemiškas, o tu, Kuris pavergei karalystes Rytų ir Vakarų.

48. Aš esu Apophis, o tu Nužudytasis. Tu nužudysi pats save ant manojo altoriaus; aš prisigersiu tavo kraujo.

49. Kadangi aš esu galingasis vampyras, ir numalšins troškulį krauju mano vaikai-vynu žemės.

50. Tu vėl užpildysi venas savo iš taurės dangaus.

51. Tu busi paslaptimi, siaubu pasauliui.

52. Tu busi pakylėtas, ir niekas nematys tavęs, tu busi pakylėtas ir niekas tavęs neįtars.

53. Kadangi yra dvi skirtingos šlovės, ir tu pasiekęs pirmąja, mėgausiesi antrąja.

54. Aš iškylu tavyje nuo džiaugsmo; galva mano pakelta kirčiui.

55. O, aistra, o gryna ekstaze gyvenimo gyvatės stuburo stulpe!

56. Aš stipresnis už žmogų ir Dievą, aš esu juose, ir aš perskrodžiu juos kiaurai.

57. Įvykdyk gi iki pabaigos šiuos mano žodžius.

58. Bijok Nieko.

Bijok Nieko.

Bijok Nieko.

59. Kadangi aš esu niekas; tik manęs tu turi bijot, o mergele mano, mano pranaše, gelmėse kurio aš triumfuoju!

60. Bijok manęs meilės baime: aš įveiksiu tave.

61. Tu busi per plauką nuo mirties.

62. Bet aš iveiksiu tave; Naujas Gyvenimas nušvies tave Šviesa suvirš Žvaigždžių.

63. Tu mastai? Aš, jėga, sukūrusi viską, nepakęsiu nepaisymo.

64. Ir aš užmušiu tave aistroje savo.

65. Suriksi tu iš palaimos bei skausmo, iš baimės ir iš meilės-taip, kad ΛΟΓΟΣ naujojo Dievo įsižiebs tarp Žvaigždžių.

66. Nesigirdės anei garso, vien tik tavo ekstazės liūto riaumojimas; taip, tavo ekstazės liūto riaumojimas.