Chartija autonominio tarptautinio visuomeninio okultinio-religijotirinio žurnalo «Apokrifas» skyriaus įsteigimui lietuvių kalba

Ši Chartija išduota gavėjui, žinomam Fr. Vital vardu (https://facebook.com/profile.php?id=100008386620798, Vilniaus m.) — jis esąs oficialus okultinio- religijotirinio žurnalo «Apokrifas» atstovas Lietuvoje ir turi teisę atstovauti žurnalo lietuviškame sektoriuje, interesus, įskaitant:

  • Savarankiškai (supažindinęs vyr. Redaktorių žurnalo ir pasikonsultavęs su juo) užpildyti lietuvišką skyrių originialia bei versta medžiaga;

  • Dalyvauti sudarant ir pasirašant oficialus žurnalo pareiškimus;

  • Ieškoti ir imti sau į pagalbą korektorius, vertėjus, autorius ir t.t;

  • Sudaryti sutartis su leidyklomis, išleisti lietuvių kalba medžiągą publikuotą «Apokrifas» žurnale;

  • Suderinus su vyr. Redaktoriumi — skelbti pareiškimus nuo žurnalo lietuviškame sektoriuje.

  • Vykdyti kitokią veiklą, nukreiptą į okultinį švietimą ir ne prieštaraujančią baziniams «Apokrifas» žurnalo principams (atvyram medžiagos skleidimui, ne dogmatiškumui, moksliniam iliuminizmui ir pan., aptartiems su vyr. Redaktoriumi).

Chartija gali būti atšaukta, pakeista arba perduoda, abipusiai sutarus, arba vienpusiu vyr. Redaktoriaus sprendimu.

Sprendimai apie chartijos įteikimą, atšaukimą, pakeitimą arba perdavimą įgauna galią nuo publikacijos oficialiuose žurnalo resursuose.

Elias Otis, vyr. Redaktorius

Chartija